Tukuma novada atklātā vīriešu volejbola čempionāta Nolikums

30.09.2022

Vīriešu volejbols, Volejbols

Tukuma novada atklātais volejbola čempionāts vīriešiem

Nolikums
2022./2023. gada sezonai

 1. Mērķis:
  • Noskaidrot labākās vīriešu volejbola komandas;
  • Popularizēt vīriešu volejbolu Latvijā;
  • Sekmēt spēlētāju fizisko un tehnisko sagatavotību;
  • Veicināt jaunatnes ieinteresētību šajā sporta veidā.
 2. Sacensību vadība:
  • Tukuma novada atklāto volejbola čempionātu vīriešiem organizē Biedrība „Sporta klubs Brīvsolis” sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību;
  • Sacensību galvenais tiesnesis Sandis Čilipāns;
  • Sacensību mājaslapa: https://sports.tukums.lv/
  • Epasts: sandis.cilipans@tukums.lv
 3. Laiks un vieta:
  • Sacensībās norisinās no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada aprīlim.
   Sacensības notiks Tukuma, Engures, Kandavas u.c. sporta zālēs;
  • Čempionātam komandas dalību var pieteikt līdz š.g. 12. septembrim elektroniski – sandis.cilipans@tukums.lv. Nepieciešamā informācija – komandas nosaukums un komandas kapteiņa kontaktinformācija.
 4. Sacensību dalībnieki:
  • Sacensībās var piedalīties ikviena komanda, kura spēj nodrošināt finansiālās saistības un izpildīt nolikumā visas norādītās prasības;
  • Komandas vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz komandas pirmajai spēlei;
  • Spēlētāju papildus pieteikšana ir atļauta līdz 2022. gada 31. decembrim;
  • Play-off spēlēs drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri ir piedalījušās vismaz 5 spēlēs;
  • Uz katru konkrētu spēli drīkst pieteikt 12 spēlētājus, kuru uzvārdi pirms spēles tiek ierakstīti spēles protokolā;
  • Komandā dalībnieku skaits nav limitēts.
 5. Medicīniskais nodrošinājums:
  • Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar parakstu apstiprina komandas pieteikumā;
  • Katra komanda ir atbildīga par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko palīdzību. Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz posma norises vietu.
 6. Izspēles kārtība:
  • Izspēles kārtība tiks noteikta pēc pieteikušos komandu skaita. Komanda ar katru pretinieku aizvadīs divas spēles – vienu izbraukumā, otru mājās;
  • Pēc regulārā turnīra notiks izslēgšanas spēles:
   • Pirmās un otrās vietas ieguvušās komandas uzreiz iekļūst ½ finālā. Ceturtdaļfinālā spēlē: 3. pret 6. un
 1. pret 5.vietu (sērija līdz 2 uzvarām);
 • Pēc tam attiecīgi pusfināli un fināli (sērija līdz 2 uzvarām).
 • Ja komanda izstājās no turnīra, tad tai tiek piešķirti tehniskie zaudējumi atlikušajās spēlēs un iepriekš izspēlēto spēļu rezultāti paliek tabulā.
 1. Spēļu tiesāšana:
  • Spēles tiesā viens tiesnesis un viens sekretārs.
 2. Komandai, kura rīko sabraukumu jānodrošina:
  • sporta zāles pieejamība noteiktajā laikā, kura aprīkota ar nepieciešamo inventāru (tīkls, antenas, bumba);
  • aprīkojums sekretāram (tablo, protokoli);
  • ģērbtuves komandu spēlētājiem;
  • sabiedriskā kārtība, dalībnieku drošība;
  • smagāku traumu gadījumā – ātrās palīdzības izsaukšanu vai cietušā nogādāšana tuvākajā medicīnas iestādē;
  • rezultātu paziņošana un protokolu nosūtīšana galvenajam tiesnesim whatsapp 29496815 ne vēlāk kā 1 stundu pēc spēles.
 3. Finansiālās saistības:
  • Tukuma novada pašvaldības teritorijā reģistrētajām komandām dalības maksu sedz Tukuma novada pašvaldība.
  • Tukuma novadu pārstāvošo komandu katram dalībniekam ir jāveic licences maksājums par sezonu – EUR 20 (šis noteikums neattiecas uz spēlētājiem, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās vai tehnikumā).
  • Citu novadu pārstāvošajām komandām dalības maksa ir EUR 400,00 par sezonu, kuras samaksa jāveic līdz turnīra pirmajai spēlei.
  • Dalības maksa ir samaksājama ar pārskaitījumu, pēc organizatoru piestādītā rēķina.
 4. Disciplinārie noteikumi:
  • Komanda, kura neierodas uz spēli var turpināt dalību turnīrā iemaksājot vadības kasē soda naudu 50 EUR. Par spēli tiek piešķirts zaudējums;
  • Sods par spēles sākuma kavēšanu – EUR 15;
  • Komandai spēle jāuzsāk 6 spēlētāju sastāvā (ja spēles laikā tiek gūta trauma, komandai ir atļauts pabeigt spēli nepilnā sastāvā).
  • Ja komanda ir uzsākusi spēli 7 spēlētāju sastāvā no kuriem 1 ir libero, tad traumas gadījumā libero drīkst aizstāt traumēto laukuma spēlētāju un atlikušo spēli spēlēt kā laukuma spēlētājs;
  • Komanda protestu iesniedz tikai rakstiski galvenajam tiesnesim. To iesniedz 24 stundu laikā pēc spēles, iemaksājot vadības kasē 30 EUR (apmierinoša lēmuma gadījumā, komandai nauda tiek atgriezta);
  • Ja komandā spēlēs spēlētājs, kas nav pieteikts komandā, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums un 30 EUR soda nauda. Ja pretinieku (vai jebkurai citai komandai) ir aizdomas par kādas komandas spēlētājiem, lūdzam par to ziņot organizatoriem 48h laikā no spēles brīža;
  • Jebkāda veida disciplināros spēlētāju un komandu pārkāpumus turnīra laikā izskata organizatori un lemj par sankciju piešķiršanu vai soda atcelšanu;
  • Par rupjiem ētikas un disciplīnas normu pārkāpumiem organizatoram ir tiesības diskvalificēt atsevišķus spēlētājus uz vairākām spēlēm vai arī komandu no tālākas turnīra darbības.
 5. Punktu skaitīšanas sistēma:
  • Spēles notiek pēc pastāvošajiem FIVA noteikumiem. Tehniskie pārtraukumi netiek izmantoti;
  • par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-0 uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāji – 0 punktu;
  • par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-1 uzvarētāja komanda saņem 3 punktus, zaudētāji – 0 punktu;
  • par uzvaru spēlē ar rezultātu 3-2 uzvarētāja komanda saņem 2 punktus, zaudētāji – 1 punktu;
  • pamatturnīrā vienāda punktu skaita gadījumā vietas tiek noteiktas:
   • pēc visu uzvarēto un zaudēto spēļu skaita;
   • pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
   • pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto punktu skaita attiecības;
   • pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.
 1. Apbalvošana:
  • Play-off 1. – 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un medaļām.
 2. Rezultāti:
  Visi rezultāti un turnīra tabula pieejama mājaslapā https://sports.tukums.lv/.
 3. Nolikuma darbība:
  Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz nākamās sezonas nolikuma apstiprināšanai. Turnīra organizatori patur tiesības veikt izmaiņas sacensību Nolikumā sezonas laikā.