Tukuma novada vīriešu basketbola čempionāta Nolikums

30.09.2022

Vīriešu basketbols, Basketbols

Tukuma novada basketbola čempionāts vīriešiem

Nolikums
2022./2023. gada sezonai

 1. Mērķis:
  • Noskaidrot labākās vīriešu basketbola komandas;
  • Popularizēt vīriešu basketbolu Latvijā;
  • Sekmēt spēlētāju fizisko un tehnisko sagatavotību;
  • Veicināt jaunatnes ieinteresētību šajā sporta veidā.
 2. Sacensību vadība:
  • Tukuma novada basketbola čempionātu vīriešiem organizē Biedrība „Sporta klubs Brīvsolis” sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību;
  • Sacensību galvenais tiesnesis Sandis Čilipāns;
  • Sacensību mājaslapa: https://sports.tukums.lv/
  • Epasts: sandis.cilipans@tukums.lv
 3. Laiks un vieta:
  • Sacensībās norisinās no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada aprīlim.
   Sacensības notiks Tukuma, Engures, Kandavas u.c. sporta zālēs;
  • Čempionātam komandas dalību var pieteikt līdz š.g. 12. septembrim elektroniski – sandis.cilipans@tukums.lv. Nepieciešamā informācija – komandas nosaukums un komandas kapteiņa kontaktinformācija.
 4. Sacensību dalībnieki:
  • Sacensībās var piedalīties ikviena komanda, kura spēj nodrošināt finansiālās saistības un izpildīt nolikumā visas norādītās prasības;
  • Komandas vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz komandas pirmajai spēlei;
  • Spēlētāju papildus pieteikšana ir atļauta līdz 2022. gada 31. decembrim;
  • Play-off spēlēs drīkst piedalīties tikai tie spēlētāji, kuri ir piedalījušās vismaz 5 spēlēs;
  • Uz katru konkrētu spēli drīkst pieteikt 12 spēlētājus, kuru uzvārdi pirms spēles tiek ierakstīti spēles protokolā;
  • Komandā dalībnieku skaits nav limitēts.
 5. Medicīniskais nodrošinājums:
  • Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par savu veselības stāvokli, ko ar parakstu apstiprina komandas pieteikumā;
  • Katra komanda ir atbildīga par savu spēlētāju nodrošināšanu ar pirmo medicīnisko palīdzību. Nepieciešamības gadījumā sacensību organizatori nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu uz posma norises vietu.
 6. Izspēles kārtība:
  • Komanda ar katru pretinieku aizvadīs divas spēles – vienu izbraukumā, otru mājās;
  • Pēc regulārā turnīra notiks izslēgšanas spēles:
   • Pirmās un otrās vietas ieguvušās komandas uzreiz iekļūst ½ finālā. Ceturtdaļfinālā spēlē: 3. pret 6. un
 1. pret 5.vietu (sērija līdz 2 uzvarām);
 • Pēc tam attiecīgi pusfināli (sērija līdz 2 uzvarām);
 • Par 3.vietu un finālā tiek aizvadīta viena spēle!
 • Ja komanda izstājās no turnīra, tad tai tiek piešķirti tehniskie zaudējumi atlikušajās spēlēs un iepriekš izspēlēto spēļu rezultāti paliek tabulā.
 1. Spēļu tiesāšana:
  • Spēles tiesā Galvenā tiesneša nozīmēti tiesneši un sekretāri;
  • Spēļu tehniskais protokols tiek nodrošināts sadarbībā ar Latvijas Basketbola Savienību – basket.lv platformā.
 2. Komandai, kura rīko spēli, jānodrošina:
  • sporta zāles pieejamība noteiktajā laikā, kura aprīkota ar nepieciešamo inventāru;
  • aprīkojums sekretāriem;
  • ģērbtuves komandu spēlētājiem;
  • sabiedriskā kārtība, dalībnieku drošība;
  • smagāku traumu gadījumā – ātrās palīdzības izsaukšanu vai cietušā nogādāšana tuvākajā medicīnas iestādē.
 3. Finansiālās saistības:
  • Tukuma novada pašvaldības teritorijā reģistrētajām komandām dalības maksu sedz Tukuma novada pašvaldība.
  • Tukuma novadu pārstāvošo komandu katram dalībniekam ir jāveic licences maksājums par sezonu – EUR 20 (šis noteikums neattiecas uz spēlētājiem, kuri mācās vispārizglītojošajās skolās vai tehnikumā).
 4. Disciplinārie noteikumi:
  • Komanda, kura neierodas uz spēli var turpināt dalību turnīrā samaksājot soda naudu 80 EUR. Par spēli tiek piešķirts zaudējums 0:20 un 0 punkti.
  • Komandai spēle jāuzsāk 5 spēlētāju sastāvā (ja spēles laikā tiek gūta trauma, komandai ir atļauts pabeigt spēli nepilnā sastāvā).
  • Komandas spēlētājiem jābūt vienādās formās.
  • Komanda protestu iesniedz tikai rakstiski galvenajam tiesnesim. To iesniedz 24 stundu laikā pēc spēles, iemaksājot 30 EUR (apmierinoša lēmuma gadījumā, komandai nauda tiek atgriezta);
  • par komandas otro un katru nākamo tehnisko piezīmi soda nauda EUR 10;
  • par diskvalificējošo piezīmi sods EUR 20 vai jāizlaiž nākamā spēle;
  • par kautiņa izraisīšanu vai iesaistīšanos tajā, par ko ir jāatstāj sporta zāle spēles laikā, jebkuram spēles dalībniekam vai spēles laikā jebkuram citam dalībniekam – sods EUR 50.
  • ja regulārajā turnīrā spēlē piedalās nepieteikts spēlētājs, komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:20 un 0 punkti turnīra tabulā.
  • ja izslēgšanas spēlēs piedalās spēlētājs, kurš regulārajā sezonā nav aizvadījis vismaz 5 spēles, komandai tiek piešķirts zaudējums 0:20. Atkārtotā gadījumā komanda tiek izslēgta no turnīra.
  • soda nauda jānomaksā līdz komandas nākamajai spēlei. Ja tas nav izdarīts, komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar 0:20.
  • Jebkāda veida disciplināros spēlētāju un komandu pārkāpumus turnīra laikā izskata organizatori un lemj par sankciju piešķiršanu vai soda atcelšanu;
  • Par rupjiem ētikas un disciplīnas normu pārkāpumiem organizatoram ir tiesības diskvalificēt atsevišķus spēlētājus uz vairākām spēlēm vai arī komandu no tālākas turnīra darbības.
 5. Punktu skaitīšanas sistēma:
  • Spēles notiek pēc pastāvošajiem FIBA noteikumiem.
  • Izslēgšanas spēļu kārtās pirmā spēle tiek aizvadīta pie komandas, kas pēc regulārā turnīra ir bijusi augstākā vietā. Izspēles sistēma play off 1:1:1.
 6. Apbalvošana:
  • Play-off 1. – 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un medaļām.
 7. Rezultāti:
  Visi rezultāti un turnīra tabula pieejama mājaslapā https://sports.tukums.lv/.
 8. Nolikuma darbība:
  Nolikums stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi un ir spēkā līdz nākamās sezonas nolikuma apstiprināšanai. Turnīra organizatori patur tiesības veikt izmaiņas sacensību Nolikumā sezonas laikā.